1.9.2023

Tasa-arvosta, yhdenvertaisuudesta, syrjimättömyydestä, sanan- ja uskonnonvapaudesta

Eilen hallitus antoi tiedonannon yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä. Olen saanut monenlaista palautetta tiedonannosta. Jotkut pitävät sitä teatterina, toiset ylisuuriin mittasuhteisiin saaneena asiana ohi todellisten ongelmien (kuten velkaantuminen, terveydenhuollon kriisi jne.). Toiset taas tärkeänä mahdollisuutena nostaa helposti maton alle lakastuja teemoja julkiseen keskusteluun. Meille kristillisdemokraateille ihmisten yhdenvertaisuus on kristillisen ihmiskuvan pohjalta arvojemme lähtökohta. Sen mukaan jokainen ihminen on ainutlaatuinen ja korvaamaton yksilö. Ihmisarvo perustuu ihmisen olemiseen, ei hänen tekoihinsa, kykyihinsä, syntyperäänsä tai muihin ominaisuuksiinsa.

Me puolustamme ihmisoikeuksia sekä jokaisen ihmisen täyttä arvoa. Kristillisdemokraatit puolustavat jokaisen oikeutta ilmaista vapaasti mielipiteensä ja vakaumuksensa. Me kannatamme laajaa mielipiteen ja sananvapauden laajaa oikeutta, joka on länsimaisen demokratian elinehto ja vapaiden yhteiskuntien perusta. Uskonnon, omantunnon ja vakaumuksen vapaus on merkittävä ihmisoikeus ja suuri kansallinen rikkaus. Anteeksi pyytämisen lisäksi tarvitsemme myös puhetta anteeksiantamuksesta. Anteeksiantamus on myös Raamatun yksi keskeinen sanoma.

Raamatussa on syvää kuvausta siitä, miten ihmisen sydämessä olevat asiat heijastuvat suoraan hänen ajatuksiinsa, sanoihinsa ja tekoihinsa. Sydämen kyllyydestä suu puhuu. Sellainen kuin ihmisen sydän, sellainen kieli. Sellainen kuin kieli, sellainen sydän. Tietysti olemme erehtyväisiä jokainen, töpeksimme ja tölvimme. Mutta joka syntinsä tunnustaa, se saa armon. Raamattu on niin lohdullinen! Kun me nöyrrymme ja tunnustamme rikkomuksemme, Jumala antaa anteeksi. Tämä suuri anteeksiantamuksen kokemus omalla kohdallani on johtanut siihen, että pystyn olemaan armollinen muita kohtaan, rakastamaan ja välittämään heistä lähimmäisinäni -on sitten tehnyt paljon pahaa tai paljon hyvää.

Samalla haluan muistuttaa, että kristityt ovat maailman vainotuin ihmisryhmä. Meidän jokaisen velvollisuus on nostaa tätä räikeää ihmisoikeusrikkomusta ihmisten tietoisuuteen, koska valtamedia uutisoi siitä liian vähän. Joka vuosi 360 milj. ihmistä vainotaan kristillisen vakaumuksensa tähden. Toisaalta Raamattu tästä meille jo etukäteen kertoo. Mutta asiaa on silti pidettävä esillä! Nyt vielä samaan aikaan kansanedustaja Päivi Räsänen on syytettynä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. On jokseenkin ironista, että Päivi oli itse sisäministerinä hyväksymässä lakia, josta hän nyt on itse syytettynä. Pidän kristittynä päättäjänä erittäin tärkeänä, että meillä on näkökykyä nähdä maallisen lainsäädännön pitkän aikavälin mahdolliset muutokset.

Valtioneuvoston tiedonannon voit kokonaisuudessaan lukea täältä.

Kutsu Katriina Kylään

Haluatko kutsua minut puhujavieraaksi tapahtumaasi tai mielenkiintoiseen tilaisuuteesi? Haluaisitko olla mukana osana tätä hienoa ja merkityksellistä kampanjaa kirittämässä minua kohti Eduskuntaa? Haluatko kysyä ajatuksistani ja näkemyksistäni? Rohkaista tai tukea?