3.12.2023

Suomi ilman kristillisiä arvoja on Suomi ilman sieluaan

 Olli Kangas pohti kolumnissaan (TS 30.11.) kristillisdemokratiaa, sen arvoja ja tuloksia. Hienoa, että kasvava kristillisdemokraattinen puolueemme kiinnostaa.

Kristillisdemokratia pohjaa kestäviin kristillisiin perusarvoihin, joita ovat ihmisarvon jakamattomuus, vapaus ja vastuu, tasa-arvo, oikeudenmukaisuus sekä rehellisyys ja lähimmäisyys.

Ihminen nähdään aina sekä itsessään arvokkaana yksilönä että tärkeänä osana yhteisöään. Perhe on yhteiskunnan perusyksikkö ja yhteiskunta voi juuri niin hyvin kuin siihen kuuluvat perheet ja lähiyhteisöt voivat.

Kannatamme sosiaalisen markkinatalouden mallia, jossa työn ja yrittäjyyden kautta luodaan hyvinvointia, jotta heikoimmistakin voidaan huolehtia. Pidämme tärkeänä lähipäätösperiaatetta ja kansallisen itsemääräämisoikeuden säilymistä esimerkiksi metsäpolitiikassa. Päätökset on tehtävä mahdollisimman lähellä niitä koskettavia ihmisiä.

Kristillisdemokratia nousi johtavaan asemaan Euroopassa erityisesti toisen maailmansodan jälkeen. Se tarjosi vastauksia sodan jälkeiseen pettymykseen, käytännön ratkaisuja jälleenrakentamiseen sekä rauhanomaisen kolmannen tien vaihtoehdon äärioikeistolle ja kommunismille. Adenauerin, de Gasparin ja Schumanin johdolla kristillisdemokraatit rakensivat yhtenäisempää Eurooppaa. Integraation nähtiin ehkäisevän ääriliikkeiden nousua ja sodan uhkaa sekä vahvistavan rauhaa, hyvinvointia ja yhteistä hyvää. Kristillisdemokraattien käsialaa ovat useat Euroopan unionin syntyyn johtaneet sopimukset. Nykyinen EU ei ole täydellinen, mutta yhtenäistyminen oli tie, joka mahdollisti demokratian, rauhan ja hyvinvoinnin synnyn totalitarismin ja sodan ryvettämään Eurooppaan. Tässä kehityksessä kristillisdemokratia oli ratkaisevassa roolissa, mutta pidämme EU:n nykykehitystä huolestuttavana.

Kristillisdemokratia tarjoaa ratkaisuja myös tämän päivän Suomelle. Arvostamme ahkeruutta, yhteisöllisyyttä ja lähimmäisyyttä kansakuntamme voimavarana.

Tavoitteenamme on olla Suomen johtava hyvinvointi-, perhe- ja yrittäjyyspuolue sekä rakentaa lapsimyönteistä yhteiskuntaa.

Pidämme erittäin tärkeänä löytää syntyvyyden nousuun kannustimia, koska alhainen syntyvyys haastaa jo koko kansantalouttamme.

Kannamme vastuumme myös valtion velkasuhteen taittamisesta ja talouden tasapainottamisesta, jotta tulevat sukupolvet voivat periä kestävälle pohjalle rakentuvan maan. Uudistamme hallitusohjelmakirjauksen mukaan sosiaaliturvaa KD:n Kannustava perusturva -mallin pohjalta, jossa yksi yleistuki lisää työnteon kannusteita samalla vähentäen byrokratiaa.

KD:n vahva perhepoliittinen kädenjälki näkyy haastavasta taloustilanteesta huolimatta hallituksen toimissa. Kotihoidontuki säilyy, lapsilisiä ja opiskelijoiden huoltajakorotusta nostetaan ja ansiotuloverotuksen lapsivähennys toteutetaan. Turvaamme toimeentulotuen tason ja pidämme heikoimmista huolta. Lasten ja nuorten terapiatakuu toteutuu, neuropsykiatrisen kuntoutuksen rahoitusta lisätään ja ruoka-apujärjestöjen rahoitus vakinaistetaan. Monenlaisen kriisipuheen rinnalla lapsillemme ja nuorillemme on pystyttävä luomaan toivon näköaloja ja luottamusta siihen, että tuleville sukupolville käy hyvin.

Me kristillisdemokraatit ajattelemme, että kristilliset perusarvot ovat hyvinvoivien perheiden ja kansakunnan vahva peruspohja. On syytä muistaa, että meitä jokaista ohjaa jokin vakaumus, joka vaikuttaa valintoihimme, työhömme ja vaikuttamiseemme.

Kristillisdemokratia ja sen arvot on testattu erityisesti historiamme haastavimpina aikoina. Uusien ideologioiden tulviessa yhteiskuntaan kristillisdemokraattiset arvot ovat kestäneet ja kestävät jatkossakin.

Kirjoitimme vastineen yhdessä Turun KD:n puheenjohtaja, puoluevaltuuston jäsen Tommi Terän, kanssa

Kutsu Katriina Kylään

Haluatko kutsua minut puhujavieraaksi tapahtumaasi tai mielenkiintoiseen tilaisuuteesi? Haluaisitko olla mukana osana tätä hienoa ja merkityksellistä kampanjaa kirittämässä minua kohti Eduskuntaa? Haluatko kysyä ajatuksistani ja näkemyksistäni? Rohkaista tai tukea?