13.3.2024

Tekoäly -uhka vai mahdollisuus?

Euroopan parlamentti äänesti eilen maailman ensimmäisistä tekoälyä koskevista säännöistä. Tekoäly tarkoittaa erilaisia teknologioita ja sovelluksia, jotka kykenevät oppimaan ja tekemään älykkäitä toimintoja sekä toimimaan jossain määrin itsenäisesti. Parhaimmillaan tekoäly sujuvoittaa arkea, helpottaa työtä ja auttaa päätöksenteossa. Tekoälyä käytetään jo kaikkialla, missä käsitellään ja analysoidaan valtavaa tietomäärää. Käytännössä kaikki, mikä voidaan digitalisoida tullaan digitalisoimaan.

Unionin asetukset tulevat voimaan jäsenvaltioissa sellaisenaan. Vastaavasti direktiivit ovat lainsäädäntöä, jota jokainen jäsenvaltio soveltaa omaan kansalliseen lainsäädäntöönsä.

Tekoäly on hyvä esimerkki siitä, että suurissa asioissa EU:n on oltava suuri. Tekoälyä koskeva lainsäädännön on perusteltua olla kansainvälinen.

Tekoäly herättää pelonsekaista hämmennystä osin sen vuoksi, että siitä ei tiedetä riittävästi. Toisaalta huoli perustuu mm. autoritäärisissä maissa jo olevaan kansalaisten massavalvontaan tai sosiaaliseen pisteytykseen. Haasteita voi tulla yksityisyyden suojaan, vääristyneisiin päätöksiin, turvallisuusuhkiin ja vastuukysymyksiin. Tekoälyä voidaan käyttää myös väärin. Jos käyttäjä ei ymmärrä tekoälyä hyödyntävää sovellusta tai järjestelmää, voivat tulokset olla ikäviä ja jopa vaarallisia.

EU:n parlamentin nyt hyväksymäksi tuleva laki kieltää tekoälyn käyttösovellukset, jotka vaarantavat perusoikeudet, mm. arkaluontoisiin seikkoihin perustuvan biometrisen tunnistamisen, sosiaalisen pisteyttämisen tai ihmisten manipuloinnin.

Tekoälyjärjestelmille, joiden katsotaan aiheuttavan suuren riskin, asetetaan tiukkoja vaatimuksia mm. riskien tunnistamiseksi ja minimoimiseksi.

Vaikka tekoälyn käyttöön sisältyy myös riskejä ja uhkia, se ei ole peruste jättää sitä hyödyntämättä. Palvelujen digitalisoimisen edellytys on, että asukkailla on riittävä tietotaito niiden turvalliseen käyttöön.

Kannatan EU:n yhteisiä pelisääntöjä tekoälynkäytölle. EU:n on näytettävä tietä ihmislähtöisessä ja eettisesti kestävässä suhtautumisessa tekoälyyn, edistyneeseen geeniteknologiaan ja muihin eettisesti haastaviin teknologioihin. Yhä useammat kehitteillä olevat teknologiat koskettavat meitä ihmisiä.

Niin EU:ssa kuin kansallisellakin tasolla on edistettävä eettistä keskustelua teknologioiden ja ihmisyyden suhteesta.

Kutsu Katriina Kylään

Haluatko kutsua minut puhujavieraaksi tapahtumaasi tai mielenkiintoiseen tilaisuuteesi? Haluaisitko olla mukana osana tätä hienoa ja merkityksellistä kampanjaa kirittämässä minua kohti Eduskuntaa? Haluatko kysyä ajatuksistani ja näkemyksistäni? Rohkaista tai tukea?