10.1.2023

Supernanny-toiminta osaksi lapsiperheiden palveluja

Maskussa, kuten valtakunnallisesti koko Suomessa, lapsiperheiden ongelmat ja lasten pahoinvointi ovat lisääntyneet, erityisesti koronarajoitusten aikana. Monet perheet koettavat jaksaa omin avuin liian pitkään, vaikka moni alkuun arkinen ongelma tai pulma olisi ratkaistavissa pienellä avulla.

Monet perheet kokevat avunpyytämisen työläänä, ehkä jopa pelottavana tai häpeällisenä asiana. Ennaltaehkäisevät toimet vähentävät tutkitusti kalliiden jälkitoimenpiteiden tarvittavuutta sekä niin taloudellisia kuin inhimillisiäkin kustannuksia.

Ennaltaehkäisevän supernanny-toiminnan tarkoitus on parantaa perheiden elämänlaatua tarjoamalla kasvatusapua jo ennen varsinaisia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Lisäksi avun hakemiseen vaikuttaa usein se, että supernanny-toiminta ei ole yhteydessä viranomaistoimintaan. Sujuva ja voimia antava arki edesauttaa sitä, etteivät ongelmat lähde kasaantumaan ja avun hakemiseen on riittävät voimavarat ja selvät keinot.

Esimerkiksi Ruskolla supernanny-toiminta on vakiintumassa osana lapsiperheiden palveluita ja yhteydenottoja on tullut runsaasti. Monet avuntarpeet ovat liittyneet arkisiin asioihin, kuten vuorovaikutustoimien kehittämiseen, rajojen asettamiseen, ruutuajan määrittämiseen tai uhmaikäisen kanssa toimimiseen. Lisäksi supernanny on käynyt puhumassa myös vanhempainilloissa. Tv:stä tutussa ohjelmassa näkyy konkreettisesti, kuinka lapsiperheiden elämänlaatu muuttuu paremmaksi.

Kokeneen kasvatusalan ammattilaisen voisi tilata kotiin mikä tahansa paikallisen kunnan lapsiperhe, joka kaipaa apua arjen haastaviin tilanteisiin ja perhearjen toimivuuteen. Yhteydenotto on tehty vaivattomaksi ja matalan kynnyksen palveluksi, jossa aloitteen avun hakemiselle lähtee perheestä itsestä.

Supernanny-toiminta on eri puolella Suomea tarkoitettu pääasiassa alle kouluikäisten lasten perheisiin. Toiminnan laajentamista tulee aidosti tarkastella paikallisessa päätöksenteossa.

Kutsu Katriina Kylään

Haluatko kutsua minut puhujavieraaksi tapahtumaasi tai mielenkiintoiseen tilaisuuteesi? Haluaisitko olla mukana osana tätä hienoa ja merkityksellistä kampanjaa kirittämässä minua kohti Eduskuntaa? Haluatko kysyä ajatuksistani ja näkemyksistäni? Rohkaista tai tukea?