12.3.2023

On järjetöntä säästää lasten ja perheiden hyvinvoinnista

Perhe on yhteiskunnan tärkein yksikkö ja perheiden hyvinvointi luo pohjan koko yhteiskunnan hyvinvoinnille. Vastaavasti pahoinvointi perheessä heijastuu kasvaviin lapsiin ja sitä kautta koko yhteiskuntaan. Olen aikaisemman työni kautta nähnyt mihin pahoinvointi perheissä voi johtaa. On järjetöntä säästää lasten ja perheiden hyvinvoinnista! Paras tapa varmistaa lapsen hyvä arki on tukea perheiden kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Suomeen on saatava lapsi- ja perhemyönteinen ilmapiiri, jossa perheisiin tehtävät panostukset näkyvät myös asenteissa!

Sain viettää vanhempien lasteni kanssa kotona 5 vuotta ja olen valtavan kiitollinen tuosta ajasta. Suunnanmuutos syntyvyyden hurjaan laskuun ja perheiden aseman parantaminen edellyttävät muutosta monella sektorilla.

Lapsen suhde vanhempiinsa on elintärkeä perusturvallisuuden rakentumisen kannalta ja vaikuttaa pitkälti tulevaisuuteen. Siksi perheitä ja vanhemmuutta on tuettava. Perhepolitiikka on nostettava Suomessa keskiöön ei pelkästään ennätysalhaisen syntyvyyden johdosta vaan sen vuoksi, että perhe on yhteiskunnan perusyksikkö. Jokainen syntyy perheeseen, oli se perhe sitten minkälainen tahansa, yksineläjiä unohtamatta.

Kristillisdemokratian ytimenä on perheiden valinnanvapauden vaaliminen ja perheitä koskien asioiden päättämisestä mahdollisimman lähellä perhettä. Näitä ratkaisuja valtio sitten tukee.

Sen sijaan nykymeno on sitä, että valtio sanelee, miten lapsiasi kasvatat, minne heidät laitat hoitoon tai mitä lautasellasi syöt.

Kasvatusoikeus- ja velvollisuus on ensisijaisesti vanhemmilla. Haluan, että perheillä säilyy valinnanvapaus ja perheet saavat itse päättää esimerkiksi minkälaiseen hoitoratkaisuun he päätyvät. On järjetöntä laittaa lapset täpötäysiin päiväkotiryhmiin, joissa ei ole riittävästi henkilökuntaa ja hoitajat vaihtuvat liukuhihnalla. Ratkaisut on tehtävä ensisijaisesti lapsen edun näkökulmasta.

Kasvaneet elinkustannukset osuvat kipeästi perheiden arkeen ja opiskelun sekä perheen yhdistäminen on tehty Suomessa hyvin hankalaksi ja taloudellisesti vaikeaksi. Haasteiden keskellä painiva perhe, lapsi tai nuori tarvitsee enemmän ennaltaehkäisevää tukea ja apua oikea-aikaisina matalan kynnyksen peruspalveluina. Tarjolla on oltava monipuolisesti apua; kotipalvelua, perhetyötä, kasvatuksellista vanhemmuuden tukea (ns. Supernanny -toiminta, josta tein muuten valtuustoaloitteen kotikunnassani), tukea eroperheille, tukiperheitä- ja henkilöitä.
Kristillisdemokraatit edistävät perheiden hyvinvointia esittämällä mm.
– lapsilisän tasokorotusta ja indeksiin sitomista
– kodinhoidon tuki ja kuntalisä säilytettävä
– 1000 euron vauvaraha jokaisesta syntyvästä lapsesta ensihankintoihin tai perhepalveluihin (sisältyy KD:n vaihtoehtobudjettiin, ei siis ole katteeton ”vappusatanen”)
– ansiotuloverotuksen lapsivähennyksen palauttamista
– perheystävällisempiä työmarkkinoita, jotka mahdollistavat paremmin perheen ja työn yhteensovittamisen esim. vanhemmuuden kustannusten jakamisen Ruotsin mallin kautta, jossa kustannuksiin osallistuvat sekä yhteiskunta että työmarkkinat
– omaishoitajien palkkioiden sekä kriteerien yhtenäistämistä sekä omaishoidon tuen etuuden korotus, verovapaus sekä lakisääteisten vapaapäivien lisääminen
– pilotoidaan Tanskan mallin mukainen kurssi vanhempien erotilanteessa (tästä on todella hyviä kokemuksia Tanskassa!)
– uudistetaan lastensuojelulaki
– korotetaan opiskelijalapsiperheiden vuositulorajoja
– lapsivaikutusten arviointi ja lapsibudjetointi otetaan käyttöön kaikkia lapsia koskevissa päätöksentekoasioissa
– perhepalveluita kehitetään perhekeskusmallilla, joista tehdään aidosti ja laajasti perheiden tarpeisiin vastaavia lähipalveluita
– lapsille ja nuorille annetaan kasvurauha eikä translakia uloteta koskemaan alaikäisiä vaan sen sijaan sukupuolidysforiasta kärsiville nuorille mahdollistetaan moniammatillista tukea syiden selvittämiseen
– lasten harrastamisen tukea kehitetään kokonaisuutena ja lapsilähtöisesti
– ajoneuvoverotuksen alennus lapsiperheille, koska auto on monissa lapsiperheissä lähes välttämätön
– liian moni lapsi elää päihteiden (alkoholi, lääkkeet ja/tai huumeet) keskellä ja vanhemmilla oltava oikeus toipua ja päästä toipumiskeskeiseen päihdehoitoon, jotta koko perheen hyvinvointi voidaan taata ja mahdollisilta lastensuojelutoimenpiteiltä vältytään
Voit lukea lisää KD:n juuri julkaistusta perhepaketista.

Kutsu Katriina Kylään

Haluatko kutsua minut puhujavieraaksi tapahtumaasi tai mielenkiintoiseen tilaisuuteesi? Haluaisitko olla mukana osana tätä hienoa ja merkityksellistä kampanjaa kirittämässä minua kohti Eduskuntaa? Haluatko kysyä ajatuksistani ja näkemyksistäni? Rohkaista tai tukea?