19.3.2024

Mitä on tasa-arvo kristillisdemokratiassa?

Hyvää Minna Canth’n ja tasa-arvon päivää!

Yhteiskunnallisena vaikuttajana ja kristillisdemokraattina pidän tärkeänä kirkastaa sitä, mitä on kristillisdemokratia ja mitä annettavaa sillä on nyky-yhteiskuntaan ja päätöksentekoon vaikkapa tasa-arvon näkökulmasta.

Yksi keskeisimmistä lähtökohdista on tietysti ihmisten tasavertaisuus ja mittaamaton ihmisarvo. Se tarkoittaa sekä naisten ja miesten välistä tasa-arvoa että ihmisryhmien yhdenvertaisuutta.

Kristillisdemokraattisen tasa-arvo-ajattelun tavoitteena ei ole luontaisten sukupuolierojen häivyttäminen eikä tasapäistävä tasa-arvo-oppi. Tarvitsemme molempia sukupuolia erilaisina ja toisiaan täydentävinä!

Yhteiskunnassa on ollut ja tulee aina olemaan erilaisia hierarkisia järjestyksiä ja rakenteita.

Perhe on yhteiskunnan perusyksikkö ja esivalta sekä muut luonnolliset hierarkiat ovat ihmisen elämälle välttämättömiä ja hyviä järjestyksiä.

Se ei ole tunkkaista ja vanhanaikaista vaan niiden tehtävä on suojella elämää kuten ihmisyhteisöjen rakentumisen isyyden ja äitiyden sekä perhekuntien ja polveutumisen jatkumolle. Näin kaikilla on mahdollisuus kukoistaa!

Pidämme arvossa ihmisarvon kunnioittamista, perheen ja lähiyhteisöjen merkitystä, heikossa asemassa olevien puolustamista, ihmisten omaa yritteliäisyyttä sekä vastuunottoa paitsi itsestä myös kanssaihmisistä ja ympäristöstä.

Kristillisdemokratiassa vapaus ja vastuu kuuluvat erottamattomasti yhteen. Kaikkien yksilöiden on oltava tasa-arvoisia lain edessä. Jokaista on kohdeltava yksilönä ja alueellista eriarvoisuutta torjuttava. Jokaisella kansalaisella on oltava yhdenvertaiset mahdollisuudet hyvään elämään, terveyteen, koulutukseen ja osallisuuteen yhteiskunnassa.

Kutsu Katriina Kylään

Haluatko kutsua minut puhujavieraaksi tapahtumaasi tai mielenkiintoiseen tilaisuuteesi? Haluaisitko olla mukana osana tätä hienoa ja merkityksellistä kampanjaa kirittämässä minua kohti Eduskuntaa? Haluatko kysyä ajatuksistani ja näkemyksistäni? Rohkaista tai tukea?