9.1.2023

Kuntien varautumisuunnitelmat ja energiahankintasopimukset ajantasaistettava

Epävakaa maailmantilanne vaikuttaa niin valtakunnallisen kuin paikallisen tason päätöksentekoon sekä tavallisten suomalaisten arkeen. Käytännön kriisivarautuminen poikkeustilanteisiin tapahtuu ensisijaisesti kuntatasolla.

Kuntien vastuulla on huolehtia kuntalaisten ajantasaisesta tiedottamisesta liittyen varautumiseen ja toimintaan poikkeustilanteissa. Varautumiseen kuuluu muun muassa valmiussuunnittelu, etukäteisvalmistelut ja -järjestelyt, muun toimintavalmiuden ylläpitäminen sekä henkilöstön koulutus ja harjoittelut.

On tärkeää, että kuntien valmius- ja turvallisuussuunnitelmat ovat ajantasaisia. Mahdollisissa häiriö- tai poikkeustilanteissa korostuu selkeä vastuunjako eri toimielinten ja viranhaltijoiden välillä. Kunnan toimialajohtajilla on oltava tiedossaan selkeät toimintatavat mahdollisten häiriötilanteiden sattuessa.

Lisäksi kuntalaisilla on oltava ajantasaiset tiedot, miten varautua poikkeustilanteisiin, miten eri tilanteissa tulee toimia ja mistä tietoa saa.

Lopulta jokaisen kansalaisen tulee kuitenkin varautua itse erilaisiin häiriötilanteisiin, kuten sähkö- ja tietoliikennekatkoihin.

Pelastusopisto on arvioinut, että suurin osa paikallistason päättäjistä ei tunne oman kuntansa valmiussuunnitelman sisältöä edes pintapuolisesti. Monet päättäjät eivät tiedä, miten omassa kotikunnassa on valmistauduttu häiriö- tai poikkeustilanteisiin.

Varautumissuunnitelmat olisikin pikaisesti ajantasaistettava ja tuotava jokaiselle kunnan viranhaltijalle sekä luottamushenkilölle tiedoksi. Pelastusviranomaiset tukevat alueidensa kuntien valmiussuunnittelua.

Lisähaastetta tilanteeseen tuo se, että energian kustannukset voivat kohota tulevana talvena moninkertaiseksi. Nyt on viimeinen aika tarkastella sekä kotitalouksien että kuntatason voimassa olevien energia- sekä sähkösopimusten kilpailukykyä, sopimusten voimassaoloaikoja ja ehtojen sisältöä.

Kriisivarautuminen on laaja aihe. Kristillisdemokraatit julkaisi viime viikolla sata esitystä Suomen omavaraisuuden ja kriisinsietokyvyn parantamiseksi. Pääset tutustumaan siihen täältä.

Kutsu Katriina Kylään

Haluatko kutsua minut puhujavieraaksi tapahtumaasi tai mielenkiintoiseen tilaisuuteesi? Haluaisitko olla mukana osana tätä hienoa ja merkityksellistä kampanjaa kirittämässä minua kohti Eduskuntaa? Haluatko kysyä ajatuksistani ja näkemyksistäni? Rohkaista tai tukea?