26.5.2024

Biokaasuautoilu mahdollistettava jatkossakin

EU:lla on merkittävä valta liikenteen päästöjen vähentämisen tavoitteissa ja keinoissa. Yksi hulluimmista esityksistä on polttomoottoriautojen valmistuksen päättyminen vuonna 2035, vaikka biokaasu olisi nopea keino hillitä liikennepäästöjä. Suurin syy on kaasuaitojen päästöjen laskenta fossiilisen maakaasun mukaan, vaikka ainakin Suomessa ajetaan pääasiassa biokaasulla.

Liikenteen päästöjen vähentämiseksi kannatettavia ovat keinot, jotka ovat ennakoitavissa, realistisia toteuttaa eivätkä heikennä Suomen logistista tehokkuutta. Päästöttömän liikenteen ratkaisujen on oltava teknologianeutraaleja.

Mitään energianlähdettä tai esimerkiksi liikenteen voimanlähdettä ei ole järkeä kategorisesti kieltää.

Esimerkiksi polttomoottoreiden käyttö on mahdollistettava mm. synteettisin polttoainein ja biokaasulla.

Biokaasulla toimiva ja kulkeva auto on yhtä ympäristöystävällinen tai elinkaaripäästöt huomioiden jopa ympäristöystävällisempi kuin sähköauto. Lisäksi nopea siirtyminen sähköautoihin lisää EU-maiden Kiina-riippuvuutta, koska niiden tuotantoon on Kiinassa panostettu vahvasti koko tuotantoketjun osalta.

Muutenkin Suomen on puolustettava EU:ssa mm. bioenergian järkevää käyttöä ja biotalouden kehittämistä.

Kaikessa liikenteeseen liittyvässä EU-sääntelyssä on huomioitava Suomen erityisolosuhteet. Kaasuautojen käyttö ja valmistus on turvattava tulevaisuudessakin!

Kutsu Katriina Kylään

Haluatko kutsua minut puhujavieraaksi tapahtumaasi tai mielenkiintoiseen tilaisuuteesi? Haluaisitko olla mukana osana tätä hienoa ja merkityksellistä kampanjaa kirittämässä minua kohti Eduskuntaa? Haluatko kysyä ajatuksistani ja näkemyksistäni? Rohkaista tai tukea?