27.6.2023

Valtuustoaloite mobiililaitteiden säätelyyn Maskun kouluissa

Positiivisen oppimisympäristön luominen mobiililaitteiden käytön säätelyllä Maskun Hemmingin koulussa

Maskun strategiassa linjataan, että Masku on kasvava, lapsiystävällinen ja luonnonläheinen kunta, jossa elää hyvinvoivia kuntalaisia. Kaikki Maskun 35 valtuutettua haluavat taata jokaiselle maskulaiselle lapselle ja nuorelle koulu- ja oppimisrauhan. Tämän aloitteen tavoitteena on luoda Maskun Hemmingin kouluun myönteinen oppimisympäristö, joka edistää oppilaiden keskittymistä, oppimista sekä positiivisia sosiaalisia suhteita.

Miksi mobiililaitteiden käyttöön oppimisympäristössä tulee puuttua?

Tutkimukset kertovat karua kieltä: Mobiililaitteet heikentävät keskittymiskykyä, oppimista, sosiaalista kanssakäymistä sekä yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Neuropsykologian erikoispsykologi Tuomo Aron mukaan älypuhelimet ovat opettaneet niin lapsille kuin aikuisille automaation, että pienimpäänkin tylsyyden tunteeseen reagoidaan ottamalla älylaite käteen. Opittu automaatio katkaisee ajattelun ja heikentää keskittymistä opittavaan asiaan. Automaatiot aktivoituvat aina tietyssä ympäristössä. Jos koulusta tai luokkahuoneesta tehdään kategorisesti älypuhelimista vapaa alue, niin jonkin ajan kuluttua puhelimen katsominen ei enää samalla tavalla tule jatkuvasti oppilaille mieleen. Tämän jälkeen heidän on helpompi pitkäjänteisesti keskittyä opiskeltavaan asiaan, mikä pitäisi näkyä parempina oppimistuloksina. Lisäksi älypuhelimien rajaaminen pois välitunneilta voisi pitkällä aikavälillä vähentää nuorten yksinäisyyttä ja parantaa sosiaalisia suhteita sekä taitoja.

Lasten ja nuorten oppimismahdollisuuksien lisääminen on yhteinen tehtävämme.

Rohkaisemme maskulaisia vanhempia kiinnittämään erityistä huomiota lasten ja nuorten älylaitteiden käyttöön.

Kannustamme vanhempia myös allekirjoittamaan kansalaisaloitteen, jossa ehdotetaan lain valmistelun aloittamista, jotta Suomen peruskouluihin saataisiin yhtenäinen käytäntö oppilaiden puhelimien käytöstä koulupäivän aikana. Lisätietoja: www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/11983

Kaikki maskulaiset kunnanvaltuutetut kannattivat aloitetta:

Syyslukukauden 2023 alusta alkaen Maskun Hemmingin koulussa oppilaiden puhelimet säilytetään häiriötä aiheuttamattomassa tilassa (= äänettömällä sekä värinä-, valo- ja muut toiminnot on asetettu pois käytöstä) puhelinparkissa oppituntien ajan. Muutos toteutetaan oppilaita osallistaen.

Uuden toimintamallin alussa sekä 1-2 kk toteutuksen jälkeen opettajille, oppilaille sekä vanhemmille toteutetaan tutkimus/kysely, jossa toimintamallin kokemuksia ja vaikutuksia kartoitetaan.

Uusi toimintamalli vakiinnutetaan kaikkiin Maskun kouluihin, joissa mobiililaitteen käyttöä ei ole vielä rajattu em. tavalla koulupäivän aikana.

Koulu voi myös suosittaa, että välitunnilla liikutaan ja tehdään jotain muuta kuin käytetään mobiililaitetta.

Kutsu Katriina Kylään

Haluatko kutsua minut puhujavieraaksi tapahtumaasi tai mielenkiintoiseen tilaisuuteesi? Haluaisitko olla mukana osana tätä hienoa ja merkityksellistä kampanjaa kirittämässä minua kohti Eduskuntaa? Haluatko kysyä ajatuksistani ja näkemyksistäni? Rohkaista tai tukea?