27.2.2023

Työn tekemisen on oltava aina kannattavaa

On järjetöntä tukahduttaa taloudellinen toimeliaisuus ja kilpailukyky liian korkealla verotuksella. Talous on elämän ja hyvinvoinnin mahdollistaja, siis väline.  Osallistuin tänään Turun Seudun Työttömien eduskuntavaalipaneeliin Turussa. On selvää, että työn tekeminen on paljon muutakin kuin palkan saamista -se on parhaimmillaan merkityksellisyyden ja sosiaalista yhteenkuuluvuuden kokemusta.

On järjetöntä, että samaan aikaan kun Suomessa on vajaa 300 000 työtöntä, joillakin aloilla on huutava pula osaavista tekijöistä.

Tarvitsemme työperäistä maahanmuuttoa jo väestön ikääntymisenkin vuoksi, mutta ennen kaikkea ne suomalaiset työmarkkinoiden ulkopuolella olevat tekijät tulisi saada töihin.

Liian monta työmaata seisoo kun tekijöitä ei ole ja samalla jokaisella pitää olla mahdollisuus tehdä töitä omien voimavarojensa mukaan.

Työllisyysastetta voidaan nostaa mm.

– keventämällä työn verotusta ja kohdistamalla ne ensisijaisesti kaikkea pieni- ja keskituloisiin. Työn verotuksesta on siirryttävä kohti haittojen verotusta (esim. alkoholi, tupakka, sokeri, terveysperustainen verotus)
– purkamalla sosiaaliturvan kannustinloukkuja ja ottamalla käyttöön KD:n esittämä Kannustava perusturva malli (itse asiassa sellainen on tulossa sotu-uudistuksen myötä) jossa työn vastaanottaminen on joka tilanteessa kannattavaa
– panostamalla oppisopimuskoulutukseen ja ns. Kisälli -TES malliin, jossa palkka nousee opintojen edistymisen myötä
– porrastamalla ansiosidonnaista työttömyysturvaa ja ulottamalla se kaikille työikäisille. Tämä parantaisi noin 74 000 pienituloisen tulotasoa. KD:n ansioturvan porrastamisen päätavoite ei ole tuoda julkiseen talouteen säästöjä (toki se tuo sitäkin) vaan nopeuttaa työllistymistä. Tiedämme, että työllistyminen lisääntyy kun ansiosidonnaisen kausi lähenee loppuaan
– nostamalla työttömyysturvan suojaosaa 500 euroon (ts. paljonko saa tienata menettämättä työttömyysturvaa)
– ottamalla osatyökykyiset paremmin mukaan työelämään mahdollistamalla työelämän joustavuutta elämäntilanteen sitä vaatiessa, esim. lapsiperheiden vanhemmille ja omaishoitajille. Mahdollistetaan osa-aikaisten työsopimusten tekeminen (valtio työnantajana mahdollisti minullekin tämän lasten ollessa pieniä) sekä uuden ammatin opiskelu esim. työttömyysetuudella (sain itse opiskella sosionomi -tutkinnon työttömyysturvalla). Palkkatukimallia ja kuntouttavaa työtoimintaa on edelleen kehitettävä.
– edistetään paikallista sopimista yrityksissä ts. työehtosopimuksen tekeminen on mahdollistettava yritystasolle
– korotetaan työssäkäyvien eläkeläisten työtulovähennystä
– helpottamalla opiskelijoiden opintojen aikaista työssäkäyntiä (ts. tienaamisen tulorajat)
– laskemalla yritysten 1. työntekijän työllistämiskynnystä esim. huojentamalla palkan sivukulujen määräaikaista huojennusta
– otetaan työvoimapalveluiden siirto kunnille vuoden 2024 alusta mahdollisuutena kohdata jokainen työtön nykyistä yksilöllisemmin. Selvitetään työttömyyden taustalla olevat todelliset syyt ja hoidetaan ne kuntoon.
Ja sitten se yksi tärkeä. Uudistetaan suomalainen päihdehoitojärjestelmä, jotta päihderiippuvuuden vuoksi työelämän ulkopuolella olevat saadaan takaisin yhteiskuntaan toipumiskeskeistä päihdehoitoa lisäämällä!

Kutsu Katriina Kylään

Haluatko kutsua minut puhujavieraaksi tapahtumaasi tai mielenkiintoiseen tilaisuuteesi? Haluaisitko olla mukana osana tätä hienoa ja merkityksellistä kampanjaa kirittämässä minua kohti Eduskuntaa? Haluatko kysyä ajatuksistani ja näkemyksistäni? Rohkaista tai tukea?